Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Магістри > 2012 Рік

2012 Рік

Магістри

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Бевз Світлана Юріївна Розробка системи обліку використання ресурсів в українському національному Грід доц. Свістунов С.Я. pdf pdf    pdf    pdf
Бодрова Юлія Юріївна Дослідження засобів супроводження та оцінки рейтингу Web-сайтів журналів НТУУ»КПІ» доц. Цурін О.П. pdf pdf    pdf    pdf
Бочко Олексій Олександрович Дослідження алгоритмів квантових обчислень ст. викл. Бритов О.А. pdf     
Бурій Клим Михайлович Застосування онтологій в менеджменті даних в Грід системах проф. Петренко А.І. pdf pdf    pdf    pdf
Гомольський Євген Васильович Семантична оболонка для реляційних баз даних проф. Петренко А. І. pdf pdf    pdf    pdf
Гончаренко Валерій Сергійович Методи і алгоритми керування ресурсами на основі онтологій в середовищі Грід доц. Гемба О.В. pdf pdf    pdf    pdf
Горбик Олександр Вікторович Дослідження алгоритмiв роботи з розрідженими матрицями в середовищi CUDA доц. Кирюша Б.А. pdf pdf    pdf    pdf
Клабуновська Аліса Олександрівна Дослідження методу головних компонентів для редукції простору вхідних даних в задачах розпізнавання образів проф. Рогоза В.С. pdf pdf    pdf    pdf
Кожома Євгенія Ігорівна Системи електронних платежів за використання програмних продуктів у Web-додатках доц. Фіногенов О.Д. pdf pdf    pdf    pdf
Коломієць Дмитро Вікторович Візуалізація результатів роботи міждисциплінарного комплексу моделювання на базі системи ROOT проф. Петренко А. І. pdf pdf    pdf    pdf
Костюк Віталій Миколайович Modelica: об’єктно-орієнтована мова для гібридного моделювання проф. Петренко А.І. pdf    pdf    pdf
Крещук Максим Сергійович Дослідження методів декомпозиції задач в хмарних обчисленнях доц. Харченко К.В. pdf pdf    pdf    pdf
Леонтьєв Ігор Анатолійович Методи та засоби аналізу архітектури корпоративних програмних додатків доц. Гемба О.В.     
Мельничук Сергій Федорович Методи побудови моделей програмних об’єктів доц. Гемба О.В. pdf pdf    pdf    pdf
Молявко Марія Сергіївна Дослідження ефективності використання функцій Фарнебака в задачах комп’ютерного зору доц. Харченко К.В.