Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Наукові напрямки
Наукові напрямки

Напрямки наукової роботи кафедри СП і відділу інформаційних ресурсів


Науково-дослідну роботу на кафедрі системного проектування (СП) проводить професорсько-викладацький склад, аспіранти кафедри, а також співробітники науково-дослідного частини. Організаційно, виконавці науково-дослідних проектів працюють у структурі відділу інформаційних ресурсів науково-дослідної частини Навчально-Наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу". Завідує відділом завідувач кафедри СП, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України Петренко А.І.

Напрямок Комп’ютеризація проектування, створення розподілених програмно-технічних комплексів проектування, створення інформаційних мультимедіа ресурсів для забезпечення процесів проектування і навчання
Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконанні наукових досліджень за напрямком
  1. Новітні математичні методи моделювання технічних і соціально-економічних об’єктів, оптимізація їх параметрів і характеристик.
  2. Колективне проектування в інформаційному середовищі Інтернет.
  3. Методологія організації програмно-технічних комплексів комп’ютерного проектування.
  4. Застосування мультимедіа та Веб технологій для реалізації мережного колективного проектування і навчання.
  5. Комп’ютерне проектування інтегральних схем.
Наукові школи, наукові колективи (Назва, керівник, період діяльності)

наукова школа в галузі Систем Комп’ютерного Проектування Керівник - Петренко Анатолій Іванович, проф., доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України
Період діяльності: 1970 – досі триває

Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових кадрів (Шифр спеціальності – її назва) 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт
Перелік спеціальностей, за якими готуються спеціалісти з вищою освітою (Шифр спеціальності – її назва) 8.080402 – Інформаційні технології проектування

На кафедрі підготовлено більше 50 кандидатських і 5 докторських дисертацій (Петренко А.І., Денбновецький С.В., Абакумов В.Г., Тетельбаум О.Я., Глоба Л.С.) дисертацій.